ร่วมสนุกกับกิจกรรม “เก่ง Eng หน้า Blink หัว Bright by ครูลูกกอล์ฟ” ได้ง่ายๆ

 • 1. ล็อกอินด้วย Facebook
 • 2. ถ่ายภาพคุณคู่กับสินค้า Hiruscar Anti Acne พร้อมพิมพ์ข้อความและแชร์ภาพของคุณไปที่ Facebook หรือถ่ายภาพคู่สินค้าโพสต์ลง Instagram พร้อมใส่ #Hiruscarantiacne
 • 3. ระยะเวลากิจกรรมได้ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน ถึงวันที่ 30 พฤษภาคม 2561
 • 4. สามารถร่วมกิจกรรมและแชร์ภาพได้ไม่จำกัดจำนวน
 • 5. ตั้งค่า Facebook และ Instagram ของคุณเป็น Publish
 • 6. สามารถกดไลค์ (Like) ได้ 1 ครั้ง ต่อวัน ต่อรูป และสามารถกลับมาไลค์ (Like) ได้อีกในวันถัดไป
 • 7. คัดเลือกผู้โชคดีที่จะได้รับของรางวัล จากรูปที่คณะกรรมการชื่นชอบและมีจำนวนไลค์ (Like) มากที่สุด
 • 8. ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล วันที่ 5 มิถุนายน 2561 เวลา 18.00 น.

ของรางวัล

 • • เรียนภาษาอังกฤษกับพี่ลูกกอล์ฟ จำนวน 40 รางวัล
 • • สถานที่ ANGKRIZ English Academy ในวันที่ 8 มิถุนายน เวลา 17.00 – 19.00 น.

เงื่อนไขการร่วมกิจกรรม

 • 1. สงวนสิทธิ์ในการรับรางวัล 1 ท่าน ต่อ 1 รางวัล
 • 2. ผู้โชคดีต้องยืนยันสิทธิ์ในการรับของรางวัลภายใน วันที่ 7 มิถุนายน 2561 เวลา 12.00 น.
 • 3. ในกรณีที่ผู้จัดกิจกรรมไม่สามารถติดต่อผู้โชคดีเพื่อรับรางวัลภายใน วันที่ 7 มิถุนายน 2561 เวลา 12.00 น. ถือว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมสละสิทธ์ในการรับของรางวัลนั้นๆ และขอมอบของรางวัลให้ผู้ร่วมกิจกรรมในอับดับถัดไป
 • 4. หากคณะกรรมการพบว่าผู้ใดมีพฤติกรรมส่อไปในทางทุจริต คณะกรรมการจะตัดสิทธิทันที
 • 5. สงวนสิทธิ์ในการลบและตัดสิทธิ์ สำหรับบุคคลที่โพสต์ภาพและข้อความที่ไม่เหมาะสมทันที โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • 6. ประกาศผู้ได้รับรางวัลผ่านทาง http://www.hiruscar.com/anti-acnesteps และ Facebook Fanpage https://www.facebook.com/hiruscarpostacne
 • 7. ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่นได้
 • 8. บริษัทฯ ขออนุญาตตัดสิทธิ์การรับของรางวัลต่างๆ ในกรณีที่ผู้ร่วมกิจกรรมไม่ทำตามกติกาที่กำหนด
 • 9. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงช่วงเวลา และกติกาของกิจกรรมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • 10. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้ใดผู้หนึ่ง หากเกิดความเสียหายประการใด ทางบริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและจะไม่รับผิดชอบกับการละเมิดในส่วนนี้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • 11. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับของรางวัล ผู้โชคดีต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ กับบริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
 • 12. คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
 • 13. ของรางวัลที่มีมูลค่า 1,000 บาทขึ้นไป ผู้โชคดีต้องเป็นผู้ชำระภาษี ณ ที่จ่าย 5%