รายละเอียดกิจกรรม

ส่วนที่ 1: รายละเอียดสิทธิประโยชน์หรือรางวัลที่จะได้รับ / รายละเอียดและเงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม

รายละเอียดสิทธิประโยชน์/รางวัลที่จะได้รับ:

ผู้ชนะกิจกรรมรวมทั้งสิ้น 10 ท่าน จะได้รับสิทธิ์ VDO Call กับ ‘ติวเตอร์-กรภัทร์ ลำน้อย และ ยิม-ปริญญากรณ์ ขันสวะ’ ในวันที่ 27 ก.ค. 65 เวลา 19.00-20.00 น. ระยะเวลา VDO Call ต่อ 1 ท่าน ไม่เกิน 3 นาที  โดยแบ่งจำนวนสิทธิ์ตามช่องทางการซื้อผลิตภัณฑ์ดังนี้

– ผู้ที่มียอดซื้อสะสมสูงสุด 7 ท่าน จากช่องทางออนไลน์ Hiruscar.com (https://bit.ly/HiruscarShopAntiAcne)
– ผู้ที่มียอดซื้อสะสมสูงสุด 1 ท่าน จากช่องทางออนไลน์ของ 7- eleven (Website&Application) :
All online : https://bit.ly/AllonlineAntiAcne
Shopat24 : https://bit.ly/ShopAt24AntiAcne
– ผู้ที่มียอดซื้อสะสมสูงสุด 1 ท่าน จากช่องทางออนไลน์ของ Watsons (Website&Application) : https://bit.ly/WatsonsOnlineAntiAcne
– ผู้ที่มียอดซื้อสะสมสูงสุด 1 ท่าน จากช่องทางออนไลน์ของ Boots (Website&Application) :  https://bit.ly/39GeK53 / https://bit.ly/3xAalbC

 

เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม:

1. ซื้อผลิตภัณฑ์ในกลุ่มแบรนด์ Hiruscar Anti Acne ได้แก่ Hiruscar Anti-Acne Pore Purifying Cleanser, Hiruscar Anti-Acne Advance SPOT GEL, Hiruscar Anti-Acne SPOT GEL+, หรือ Hiruscar Anti-Acne UV Fluid SPF 50++++ ขนาดใดก็ได้ ระหว่างวันที่ 1 ก.ค. 65 – 17 ก.ค. 65 จากช่องทางออนไลน์ของ Hiruscar (Hiruscar.com), ช่องทางออนไลน์ของ 7-eleven : All online, ShopAt24 (Website&Application), ช่องทางออนไลน์ Watsons Thailand (Website&Application), หรือ ช่องทางออนไลน์ของ Boots Thailand (Website&Application)

2. ส่งหลักฐานการซื้อ (อัปโหลดภาพใบเสร็จรับเงิน (Receipt Picture) ที่ระบุชื่อ-นามสกุล, วัน/เวลาสั่ง, รายละเอียดสินค้า, ราคา หรือหมายเลข Order ID ครบถ้วน) และกรอกรายละเอียดของใบเสร็จรับเงินหรือเลขที่คำสั่งซื้อ ใน Google Form นี้ ให้ครบถ้วน มิเช่นนั้นจะถูกตัดสิทธิ์ สามารถกรอกข้อมูลได้ ภายในวันที่ 1 ก.ค. 65 – 17 ก.ค. 65 เวลา 23.59 น.

ชื่อ-นามสกุลที่กรอก ต้องเป็นชื่อ-นามสกุลที่ตรงตามบัตรประชาชน เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันการรับสิทธิ์เมื่อได้รางวัล (*ใบเสร็จต้องมีเฉพาะสินค้า Hiruscar Anti Acne เท่านั้น ไม่สามารถมีสินค้าอื่นๆ รวมอยู่ด้วยได้ กรณีที่มีโปรโมชั่น ส่วนลดส่งเสริมการขายสินค้า ต้องระบุยอดใบเสร็จ เฉพาะยอดซื้อที่จ่ายจริงเท่านั้น) และเบอร์โทรศัพท์ที่ลงทะเบียนต้องเป็นเบอร์ที่สามารถติดต่อได้ เพื่อให้ทีมงานติดต่อยืนยันการรับสิทธิ์

3. 1 Email, 1 เบอร์โทร และ 1 ชื่อ-นามสกุล ที่กรอกใน Google Form จะเท่ากับ 1 สิทธิ์ในการลุ้นรางวัล Top Spender โดยทางบริษัทฯ จะนำข้อมูลของผู้ลงทะเบียนในระบบตาม Email เดียวกันมารวมยอดซื้อสะสมทั้งหมดเพื่อหาผู้ที่มียอดสั่งซื้อสูงสุด (Top Spender) 10 ลำดับ และสำรอง 3 ลำดับ

4. ในกรณีที่ต้องการลงทะเบียนยอดซื้อเพิ่มเติม ผู้ร่วมกิจกรรมต้องใช้ Email และเบอร์โทรเดิมทุกครั้งในการกรอก Google Form มิเช่นนั้นจะเสียสิทธิ์ในการรวมยอดคำสั่งซื้อเพื่อรับรางวัล

5. ใบเสร็จที่ส่งเข้าระบบ จะต้องเป็นคำสั่งซื้อที่เกิดระหว่างวันที่ ในวันที่ 1 ก.ค. 65 – 17 ก.ค. 65 เท่านั้น ใบเสร็จที่ส่งข้อมูลแล้วไม่สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้อีก หากทางบริษัทฯ พบว่ามีการตัดต่อ หรือส่งซ้ำกันจากทุกกิจกรรม ทางบริษัทฯ จะถือว่าใบเสร็จที่ส่งมาซ้ำกันทุกใบเป็นโมฆะและตัดสิทธิ์ออกทุกกรณี และขอสงวนสิทธิ์ให้รางวัลเฉพาะใบเสร็จที่ถูกต้องชัดเจนตามกติกาทั้งหมดเท่านั้น และถือคำตัดสินของคณะกรรมการเป็นที่สิ้นสุด

6.ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการสะสมยอด Top Spender สำหรับการสั่งซื้อที่มีหลักฐานใบเสร็จ ที่ออกจากช่องทางออนไลน์ของร้านค้าที่กำหนดเท่านั้น

7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการได้รับสิทธิ์ 1 ท่านต่อ 1 รางวัลสูงสุดเท่านั้น

8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและสิทธิประโยชน์ต่างๆ และสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงผู้ได้รับรางวัลในกรณีที่ไม่สามารถติดต่อผู้ได้รับรางวัลได้

9. บริษัทฯ จะทำการประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล Top Spender ตัวจริง 10 ท่าน และสำรอง 3 ท่าน อย่างเป็นทางการทางสื่อออนไลน์ที่เฟซบุ๊กแฟนเพจ (https://www.facebook.com/Hiruscar) และ Twitter (https://twitter.com/home) HiruscarTH ในวันที่ 22 ก.ค. 65 เวลา 15.00 น. (เวลาในการประกาศผล อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม)

10. สำหรับผู้ที่ได้รับรางวัล Top Spender ทั้ง 10 ท่าน จะได้รับสิทธิ์ VDO Call กับ’ติวเตอร์-กรภัทร์ ลำน้อย และ ยิม-ปริญญากรณ์ ขันสวะ’ ในวันที่ 27 ก.ค. 65 เวลา 19.00-20.00 น. (โดยประมาณ) และทางบริษัทฯ จะทำการส่งลิงก์ Zoom ที่ใช้ VDO Call ให้ภายหลังจากการประกาศผล

(หมายเหตุ: ทั้งนี้วัน-เวลาการ VDO Call อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงด้วยสถานการณ์ตามความเหมาะสม)

11. บริษัทฯ ขอเปิดเผยข้อมูล ชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ สามหลักแรก และสี่หลักสุดท้าย และยอดซื้อสินค้าบางส่วนที่ใช้ในการลงทะเบียนของผู้ร่วมกิจกรรม เพื่อเป็นการอัปเดตยอดสะสมรายสัปดาห์ และการประกาศรายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์ VDO Call

12. ผู้ได้รับรางวัล ต้องยินยอมให้บริษัทฯ ใช้ชื่อ-นามสกุล รูปภาพ และรายละเอียดอื่นใด ออกเผยแพร่เพื่อประชาสัมพันธ์ได้ตามที่บริษัทฯ เห็นสมควรโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่รับค่าตอบแทนใดๆ

13. ของรางวัลไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ ถือเป็นการซื้อสินค้าเพื่อรับสิทธิ์ VDO Call เท่านั้น และไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้กับบุคคลอื่นหรือนิติบุคคลอื่นได้ไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น (ในกรณีที่ผู้ได้รับรางวัลไม่สามารถเข้าร่วม VDO Call ได้ไม่สามารถยกสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้)

14. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด หากพบว่าผู้ร่วมกิจกรรมมีการทุจริตในทุกรูปแบบ ทางคณะกรรมการจะทำการตัดสิทธิ์การรับรางวัลในทุกกรณี

15. ผู้ชนะยินยอมให้มีการบันทึกการ VDO Call กับ ติวเตอร์-กรภัทร์ ลำน้อย และ ยิม-ปริญญากรณ์ ขันสวะ ที่เกิดขึ้น

เงื่อนไขการยืนยันสิทธิ์รับรางวัล:

– ทีมงานจะทำการติดต่อผู้ได้รับรางวัลทั้งตัวจริง 10 ท่าน และสำรอง 3 ท่าน ตามเบอร์ติดต่อที่แจ้งลงทะเบียนไว้ในระบบ Google Form

– ผู้ได้รับรางวัลทั้งตัวจริง 10 ท่าน และสำรอง 3 ท่าน ต้องยืนยันสิทธิ์การรับรางวัล ด้วยการแจ้งชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ พร้อมรูปถ่ายสําเนาบัตรประชาชนที่ตรงกับชื่อที่ลงทะเบียนร่วมกิจกรรม ทาง Inbox ของเฟซบุ๊กแฟนเพจ HiruscarTH (https://www.facebook.com/Hiruscar)  ให้ทีมงานหลังประกาศผลภายใน 3 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ (หรือ ภายในวันที่ 25 ก.ค. 65)

– ผู้ร่วมกิจกรรมต้องเก็บใบเสร็จไว้เป็นหลักฐาน สำหรับกรณีที่ใบเสร็จมีปัญหา ทางบริษัทฯ อาจเรียกตรวจสอบใบเสร็จตัวจริงจากผู้โชคดี หากผู้โชคดี ไม่สามารถแสดงใบเสร็จตัวจริงได้ จะถือว่าสิทธิ์ร่วมงานนั้นเป็นโมฆะ

หมายเหตุ:

* สำหรับกำหนดการ วันและเวลาในการ VDO Call  ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในเปลี่ยนแปลงวันและเวลา โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

* การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด หากพบว่าผู้ร่วมกิจกรรมมีการเจนาในการทุจริตในใดๆ ทางคณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์การรับรางวัลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

*ใบเสร็จสินค้าที่ใช้ร่วมกิจกรรม ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับคืนเงิน หรือคืนสินค้าในทุกกรณี

* ผู้ร่วมกิจกรรมสามารถดูข้อมูล “นโยบายความเป็นส่วนตัว” เพิ่มเติมได้ที่ https://www.hiruscar.com/privacy-policy-hiruscar/

You've just added this product to the cart:

LINE LOGO SVG